www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Основи на радиолокацията

Намален преглед на уебсайта

Изображение 1: Намален преглед на уебсайта

Изгоден радар за целите на обучение, разработен от Radartutorial.
Това което изглежда като рупорнa антена е вече целият радарен приемо-предавател.

Тази страница предоставя подробен преглед на радарните принципи и технологии, включително математически, физични и технически обяснения. „Radartutorial” разяснява основните принципи на радара. Много радарни установки са дадени накратко като примери с някои от техническите си данни. За да се разберат показаните примери са необходими основни математически познания.

Предоставената информация е предназначена за оператори на радари и поддържащ персонал. Ако е разрешен Java скриптът на вашият браузър, показалецът на мишката може да се използва като сонда на виртуален осцилоскоп върху означените тестови точки в много от блоковите схеми. За студенти по специалността, този сайт може да се ползва като въведение в радарните технологии.

Този сайт няма търговски цели. Той е създаден само за образователни цели и служи като помощ за обучение на оператори и поддържащ персонал. Дизайнът умишлено фокусира само върху най-важното. За да се осигури бързо зареждане на страниците, дори и при бавна интернет връзка, не са използвани специални ефекти изискващи големи ресурси.

Съжалявам, тази интернет представяне все още не е напълно преведен.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.

Основи Системи Методи Устройства Сервиз