www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Основи на радиолокацията

Намален преглед на уебсайта

Фигура 1: Намален преглед на уебсайта

Тази страница предоставя подробен преглед на радарните принципи и технологии, включително математически, физични и технически обяснения. „Radartutorial” разяснява основните принципи на радара. Много радарни установки са дадени накратко като примери с някои от техническите си данни. За да се разберат показаните примери са необходими основни математически познания.

Предоставената информация е предназначена за оператори на радари и поддържащ персонал. Ако е разрешен Java скриптът на вашият браузър, показалецът на мишката може да се използва като сонда на виртуален осцилоскоп върху означените тестови точки в много от блоковите схеми. За студенти по специалността , този сайт може да се ползва като въведение в радарните технологии.

Този сайт няма търговски цели. Той е създаден само за образователни цели и служи като помощ за обучение на оператори и поддържащ персонал. Дизайнът умишлено фокусира само върху най-важното. За да се осигури бързо зареждане на страниците, дори и при бавна интернет връзка, не са използвани специални ефекти изискващи големи ресурси.

Съжалявам, тази интернет представяне все още не е напълно преведен.

Ако можете да преведе тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.

Radartutorial ще навърши 20 години тази година!
Основи Системи Методи Устройства Сервиз
Accept

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. (More about)