www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İşaret- Gürültü Oranı

mittlere
Signalamplitude
mittlere
Rauschamplitude

Bild 1: Messung von Signalamplituden zur Berechnung eines Signal-Rausch-Verhältnisses

mittlere
Signalamplitude
mittlere
Rauschamplitude

Bild 1: Messung von Signalamplituden zur Berechnung eines Signal-Rausch-Verhältnisses

İşaret- Gürültü Oranı

İşaret-gürültü oranı (kısaltılmışı: SNR veya S/N), ortalama işaret gücünün ortalama gürültü seviyesinin gücüne oranıdır. Aynı ölçü birimine sahip niceliklerin oranı olarak, işaret-gürültü oranı, alım kalitesini ve ulaşılabilir bir alıcı hassasiyetini değerlendirmek için kullanılan bir boyutsuz sayıdır. Radar teknolojisinde, işaret-gürültü oranı logaritmik bir ölçekte temsil edilir:

SNR = 10 log İşaret gücü = 10 log PS (1)
Gürültü gücü PR

Ortalama işaret gücü ve ortalama gürültü gücü vurgulanarak, her iki miktar da pratik olarak aynı zaman birimine indirgenir. Bununla birlikte, bir osiloskopta hiçbir güç gösterilmediğinden, bunun yerine ilgili darbe genliklerinin gerilim değerleri olduğundan, bir gücü hesaplamak için ölçülen bu değerlerin karesinin alınması gerekir. Bu mümkündür, çünkü her iki işaret de aynı hattadır, yani, oran tarafından azaltılan aynı empedansa sahiptir:

SNR = 10 log (Uİşaret )2 (2)
(UGürültü )2

Bu nedenle, bir işaret-gürültü oranı yerine, ayar düzenlemelerinde genlik değerlerinin doğrudan verilmesi daha uygundur. (Bu aslında güç oranı olarak bir işaret-gürültü oranı anlamına gelse bile.) Örneğin, Resim.1 deki çok daha küçük yankı işaretinin SNR si tam olarak 3 dB dir. 2 katsayısı ile işaret genliği gürültü genliğinin iki katından az olsa bile güç, gürültü genliğinin iki katıdır: çünkü 2· (0,42 Gürültü)2 = (0,6 İşaret)2.