www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Azimut Değişim Darbeleri için Kodlayıcı

Resim 1: ASR-910 radarına ait bir eski kodlayıcı

Resim 1: ASR-910 radarına ait bir eski kodlayıcı

Azimut Değişim Darbeleri için Kodlayıcı

Radar aygıtlarında antenin hangi yöne döndüğüne ait bilgi, mekanik ya da optik olarak kontrol edilen, kodlayıcı denilen (encoder) bir darbe üreteci tarafından sağlanır. Darbe üreteci antenin sabit kısmına ve rotoru ise antenin dönen kısmına monte edilir. Bu aygıt, anten dönerken Azimut Değişim Darbeleri (Azimuth Change Pulses) denilen darbeleri üretir. Bu darbeler, ya ekranda (örneğin, ASR-910 radarında olduğu gibi) ya da bilgisayarda (örneğin, RRP-117 radarında olduğu gibi) sayılır ve bu değer açı için bir ölçüttür.

Sayıcı kuzey konumundan geçtiğinde bir kuzey referans darbesi (North Reference Pulse) ile sıfırlanır. Böylece bir azimut konumu hatasız tayin edilebilir.

Uygulamada genellikle, ASR 910 radarında beher anten dönüşü için Azimut Değişim Darbesi (Azimuth Change Pulses, ACP) 4096 adet (beher darbe 0,087°), RRP-117 radarında ise 16384 adettir (beher darbe 0,02129°).

Dönüş genellikle saat yönünde tanımlanır. Ancak, bu sistemde yalnızca tek bir yön mümkündür.

Değerlendirme devresi
Sayıcı
(12…
 14 Bit)
NRP
Sıfırla
ACP
Saat darbesi
A0…A11 (…A13)

Resim 2: Değerlendirme devresi

Sayıcı
(12…14 Bit)
NRP
Sıfırla
ACP
Saat
darbesi
A0…A11 (…A13)
NRP ACP cnt bus

Resim 2: Değerlendirme devresi
(Etkileşimli resim)

Kod çözme devresi, gelen Azimut Değişim Darbelerini sayan sayaç devrelerinden meydana gelir. Sayaç kademeleri Kuzey Referans Darbesi ile sıfırlanır ve böylece açı adımlarını 0° den itibaren tekrardan saymaya başlar. Bir tam daire için toplam darbe sayısı 4096 adet olsun (ASR 910 radarında olduğu gibi), örneğin 20° lik bir azimut açısı için, sayaç zaten 227 adet saymıştır (bu 4086 adet darbeye karşılık gelir, yani 10 darbe eksiktir). Bir dönüşteki sayımda eksik kalan birkaç darbe, sayım, bir sonraki dönüşte sıfırdan başlayacağı için ihmal edilebilir. Eğer kuzey referans darbesi uzunca bir süre alınamazsa her bir azimut değişim darbesi değerlendirilemez ve sonuçta radar resminin görüntüsü yavaşça sola doğru dönmeye başlar.

Resim 3: Anten dönme tablasının her bir tam dönüşündeki 16384 darbe için kodlayıcı (parçalara ayrılmış görüntü)

Resim 3: Anten dönme tablasının her bir tam dönüşündeki 16384 darbe için kodlayıcı (parçalara ayrılmış görüntü)

Kod çözücünün dâhili elektronik sürümüne bağlı olarak, kuzey darbesi Azimut Değişim Darbelerine eşzamanlı gerçekleşebilir. Bu, genellikle gerçekleşen dâhili doğruluğun, harici olarak gerekenden daha yüksek olduğu durumlarda geçerlidir. Bu durumda, kodlayıcı zaten frekans bölücüleri içerir. Bununla birlikte, Kuzey Darbesi (North Pulse) tamamen bağımsız olarakta üretilebilir (ve bu nedenle eşzamanlı değildir).