www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Meteoroloji Radarının Çalışma Prensibi

 Meteorolojik resim

Resim 1: Meteorolojik resim

Bir Meteoroloji Radarının Çalışma Prensibi

Bir meteoroloji radarının çalışma prensibi bildiğimiz birincil radarın çalışma prensibine çok benzer ve benzeri bir çok sorunlar bu radar içinde söz konusudur. En önemli fark şudur: Bir radar gözetim bölgesinde bulunan bir hedef sadece algılanır (yani hedef var yada yok anlamında), konumunun sadece koordinatları ölçülür. Buna karşılık bir meteoroloji radarında ise ilaveten yansıma işaretinin genliği de ölçülür. Bu veriler sonuçta gözlemlenen hacimdeki yansıtıcı nesnelerin hangi yoğunluk ve tutarlılıkta var olduğunu gösterir.

Bununla beraber, bu radarlar arasında çok daha önemli farklar da bulunmaktadır. Bu, çoğu kez araştırılan nesnenin farklı biçimlere sahip olup olmadığı olgusuna da bağlıdır. Bulut kümeleri, içinden bazı frekansların kısmen geçebildiği, daha büyük boyutlarda ki bir uçan cismin gövdesini andırır. Bu anlamda bir meteoroloji radarından en iyi sonuçlar çok frekanslı radar cihazları ile alınır. (Meteorolojik radarda bu konu, çok frekanslı gözetim radarında olduğundakinden daha fazla öneme sahiptir.)

Gönderilen enerji
Yansıyan enerji

Resim 2: Radar prensibi

Gönderilen enerji
Yansıyan enerji

Resim 2: Radar prensibi

Yandaki tanıdık grafikte güçlü bir gönderim işaretinin bir nesne tarafından nasıl yansıtıldığını ve bir yankı olarak anten yönünde nasıl geri yollandığını görmekteyiz. Gönderim işaretinin sıra dışı güce sahip olmasına karşılık, alınan yankı işaretli normal olarak çok çok zayıf olmakta ve bu sebeple alıcının gelen yankıları değerlendirebilmesi ve yorumlaması için çok duyarlı olması gerekmektedir.

Alışık olduğumuz bir birincil radarda uçakların veya diğer uçan nesnelerin yansımaları beklenir. Bu radarlarda meteorolojik oluşumlardan kaynaklanan arzu edilmeyen bu yansımaların bastırılması gereklidir. Öte yandan bir meteoroloji radarı için uçak yansımaları gürültü teşkil eder. Her iki radarda sabit hedeflerden kaynaklanan yansıma parazitlerini bastırmak için ek tedbirlerin alınması gerekir.