www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Darbe-Çiftinin İşlenmesi

Darbe-Çiftinin İşlenmesi (Pulse-Pair Processing) olarak adlandırdığımız bu yöntemde, sabit bir hedefi, hareket eden bir hedeften Doppler frekans yardımıyla ayırt etmek için ekranda en az iki sapma periyodu birbiri ile karşılaştırılır. Doppler frekansının (birkaç hertzlik), gönderim frekansına (yüksek megahertzlik) göre oldukça küçük olması nedeniyle, doğrudan frekans karşılaştırma yerine faz karşılaştırma tekniği daha uygundur. Önceleri analog vakum bellek tüplerine, sonraları bir kondansatör dizisine (menziller sayısal; işaretler analog olarak) kaydedilen bu veriler artık günümüzde sayısal bellek hücrelerinde saklanmaktadır.

Bellek
Çıkartma
katı
Alıcı
IF
Yansıma
işaretli
Gönderim
darbesinin
bölümü
StaLO
COHO
TP1
TP2
TP3
TP4

Resim 1: Evreuyumlu kanalların blok şeması

Bellek
Çıkartma
katı
Alıcı
Ara Frekans
Yansıma
işaretli
Gönderim
darbesinin
bölümü
StaLO
COHO
TP1
TP2
TP3
TP4

Resim 1: Evreuyumlu kanalların blok şeması

Bellek
Çıkartma
katı
Alıcı
AF
Yankı
işaretleri
Gönderim
darbesinin
bölümü
StaLO
COHO
TP1
TP2
TP3
TP4

Resim 1: Evreuyumlu kanalın blok şeması (Etkileşimli resim) (Fare imlecini TP1 .. TP4 test noktaları üzerine getirmeniz halinde bu noktalara ait sanal osiloskop resimlerini de izleyebilirsiniz)

Resim 2: r menzilini değiştirerek işaretin φ faz farkının anlaşılması

Resim 2: r menzilini değiştirerek işaretin φ faz farkının anlaşılması

Bir sabit hedef bastırması, alınan işaretlerinin ekrandaki birkaç sapma periyodundaki faz değerlerinin karşılaştırması ile gerçekleştirilir. Eğer faz ilişkisi daima aynı ise, faz farkı sıfır olacak ve hedef bastırılacak, yani köreltilecektir. Eğer hedef hareket ediyorsa, faz farkı sıfırdan farklı olacak ve hedef ekranda görüntülenecektir. Faz Ayırtacı (phase discriminator) için gerekli olan referans frekansı elde etmek için, çok duyarlı bir evreuyumlu osilatör, karıştırılarak ara frekansa indirilmiş gönderim darbesi ile eşzamanlaşır.

Sabit hedef
Hareket eden hedef
Sabit hedef

Resim 3: Faz ayırtacı çıkışındaki osilogram

3 nolu test noktasında evreuyumlu kanaldan gelen işaretlerinin osilogramı: Sabit hedeflere ait darbelerin genlikleri faz ayırtacının çıkışında	sabittir, hareketli hedeflere ait genlikler ise maksimum pozitif değer ile minimum negatif değer arasında salınıp durur.
Sabit hedef
Hareket eden hedef
Sabit hedef

Resim 3: Faz ayırtacı çıkışındaki osilogram

„Faz Ayırtacı“ olarak adlandırılan devrede ara frekansın demodülasyonu için yankıların faz ilişkisi bir genlik değerine dönüştürülür. Bu faz ayırtacının çıkışında, hareket eden bir hedefe ait yankı işaretinin her sapma için genlik değeri ve kutbu değişir. Hâlbuki bir sabit hedef yankı işaretinin her sapma periyodunda büyüklüğü ve kutbu aynıdır.

Sapma periyodunun kaydedilmesinin ardından işaretler karşılaştırılabilir. Sabit hedeflerin genliği değişmez, ancak bir hareketli hedef şimdi bir farkı genliğe sahip olacaktır. Çıkartma Katı hareket eden hedef için bir çıkış işareti üretir ve ancak sabit hedefler bastırılır. (Resim.1 deki TP2 test noktasına bakınız)

Blok şemasında modülleri açıklaması