www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Darbe Çiftinin İşlenmesi

Sabit bir hedefi, hareket eden bir hedeften Doppler frekans yardımıyla ayırt etmek için en az iki periyottaki frekans sapmalarını birbiri ile kıyaslamak gerekir.
Doppler frekansının (birkaç hertzlik), gönderim frekansına (yüksek megahertzli) göre oldukça küçük olması nedeniyle doğrudan frekans kıyaslaması yerine faz kıyaslama tekniği daha elverişlidir. Kaymalar elektronik ortamda uygun belleklere kaydedilir. Daha önceleri analog vakum bellek tüplerine, daha sonraları bir kondansatör dizisine (menziller sayısal; işaretler analog olarak) kaydedilen bu veriler artık günümüzde sayısal bellek hücrelerinde saklanmaktadır.

Bellek
Çıkartma
katı
Alıcı
IF
Yansıma
işaretli
Gönderim
darbesi

Resim 1: Evreuyumlu kanalların blok şeması

Bellek
Çıkartma
katı
Alıcı
IF
Yansıma
işaretli
Gönderim
darbesi

Resim 1: Evreuyumlu kanalların blok şeması

Bellek
Çıkartma
katı
Alıcı
IF
Yansıma
işaretli
Gönderim
darbesi

Resim 1: Evreuyumlu kanalların blok şeması (Etkileşimli resim)

Bir sabit hedef bastırması, alınan işaretlerinin birkaç sapma periyodunda ki faz değerlerinin kıyaslaması ile yapılır (Darbe Çiftinin İşlenmesi). Eğer faz ilişkisi daima aynı ise, faz farkı sıfır olacak ve hedef bastırılacak, yani körletilecektir. Eğer hedef hareket ederse, faz farkı sıfırdan farklı olacak ve hedef ekranda görüntülenecektir. Faz ayırtacı (phase discriminator) için referans frekans, gönderim darbeleri ile girişerek düşük frekansa indirilmiş bir ara frekansa senkronize olmuş çok hassas bir evreuyumlu osilatör tarafından sağlanır.

sabit hedef
hedef hareketli
sabit hedef

Resim 2: Faz ayırtacının (discriminator) çıkışındaki osilogram

3 nolu test noktasında evreuyumlu kanaldan gelen işaretlerinin osilogramı: Sabit hedeflere ait darbelerin genlikleri faz ayırtacının çıkışında	sabittir, hareketli hedeflere ait genlikler ise maksimum pozitif değer ile minimum negatif değer arasında salınıp durur.
sabit hedef
hedef hareketli
sabit hedef

Resim 2: Faz ayırtacının (discriminator) çıkışındaki osilogram

„Faz Ayırtacı” olarak adlandırılan devrede ara frekansın demodülasyonu için yansımaların faz ilişkisi bir genlik değerine dönüştürülür. Bu faz ayırtacının çıkışı hareket eden bir hedefe ait yansıma işaretinin fazında ki her kayma için bir başka değeri ve polariteyi alır. Halbuki bir sabit hedef yansıma işaretinin her kayma periyodunda büyüklüğü ve polaritesi aynıdır.

Sapma periyodunun kaydedilmesinin ardından çıkartma-katı hareket eden hedef için bir çıkış işaretli üretir ve fakat sabit hedefler için üretmez.

Blok şemasında modülleri açıklaması