www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Termenul „Coerenţă”


stable continuous oscillation as reference
1. PRT
2. PRT
3. PRT
random phase

Figure 1: Origin of coherence, coherent and non-coherent pulses.


stable continuous oscillation as reference
1. PRT
2. PRT
3. PRT
random phase

Figure 1: Origin of coherence, coherent and non-coherent pulses.

Termenul „Coerenţă”

Ce reprezintă un radar coerent?

În cazul unui radar coerent, impulsurile emise au toate faza determinată de o fază considerată drept referinţă. Faptul că un radar este sau nu coerent depinde de tipul emiţătorului. În sistemele radar sunt întâlnite două configuraţii principale de emiţătoare.

Sisteme necoerente

Una din configuraţii o reprezintă emiţătorul cu generare directă (Power Oscillator Transmitter, POT), având ca element principal un tub electronic oscilator de mare putere (ex. magnetron). Când acest tub este cuplat şi decuplat succesiv de către impulsurile modulatoare, faza iniţială a fiecărui impuls radio generat nu va fi aceeaşi pentru fiecare din impulsurile succesive. Astfel, faza iniţială are un caracter aleatoriu.

Notă: Emiţătoarele cu generare directă au faza aleatoare de la impuls la impuls, deci nu sunt coerente!

Sisteme coerente

O altă configuraţie o reprezintă emiţătoarele cu lanţ de amplificare (Power-Amplifier-Transmitter, PAT). În acest caz, impulsurile de sondaj sunt produse de o sursă de oscilaţii foarte stabilă, numită generator de forme de undă, şi apoi amplificate cu un lanţ de amplificatoare de putere. Modulaţia etajelor amplificatoare de ieşire nu influenţează faza impulsurilor de sondaj. Presupunând că atât frecvenţa de emisie cât şi frecvenţa de repetiţie a impulsurilor (PRF) sunt multipli ai unei frecvenţe de bază generată de un oscilator pilot (şi acesta este cazul majorităţii sistemelor coerente), fiecare impuls va porni cu aceeaşi fază. Sistemele radar care menţin un nivel ridicat al coerenţei fazei de la impuls la impuls sunt numite radare coerente (complet coerente). Coerenţa de fază poate fi menţinută şi dacă frecvenţa RF de emisie şi frecvenţa de repetiţie nu sunt calate pe aceeaşi fază, cu condiţia ca sursa de RF să aibă o mare stabilitate a fazei. În practică, este mult mai simplu ca cele două frecvenţe să fie calate pe aceeaşi fază, în acelaşi timp fiind mult mai uşor de înţeles şi conceptul de coerenţă.

Notă: Emiţătoarele cu oscilator de mică putere şi lanţ de amplificare asigură aceeaşi fază de la impuls la impuls, fiind astfel sisteme coerente!

Principalul avantaj al sistemelor coerente constă în posibilitatea de a distinge diferenţe relativ mici de viteză (ce corespund unor diferenţe mici de fază), utilizându-se astfel efectul Doppler pentru eliminarea interferenţelor de la ţintele fixe (clutter). De asemenea, radarele coerente au un raport semnal-zgomot mai bun decât cele necoerente.