www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Процедура „ковзне вікно“

Відмітка цілі триває
Імпульси
сигнального
процесора
Початок
відмітки
нової цілі
(передній край)
Кінець
відмітки
попередньої цілі
(задній край)
останній період зондування

Рисунок 1. Процедура „ковзне вікно“

Рисунок 1. Процедура „ковзне вікно“

Процедура „ковзне вікно“

Найбільш розповсюджений метод виявлення кореляції окремих відгуків цілі для формування радіолокаційної відмітки цілі відомий як процедура „ковзного вікна“ (англ. „Sliding Window“).

Відеоімпульси, рівень яких перевищив поріг виявлення сигналу, в кожному періоді зондування записуються у вигляді логічних одиниць („1“) в масив осередків дальності. Для радіолокаторів управління повітряним рухом розмір осередку складає 1/16 морської милі (що відповідає 0,8 мікросекунди).

В ході виконання процедури запам’ятовуються осередки в декількох періодах зондування. Залежно від значення часу опромінення запам’ятовуються значення в осередках дальності для 8 … 16 періодів зондування. Це значення визначає розмір N вікна. Процедура полягає в тому, що на заданій дальності підраховується кількість перевищень порогу виявлення в межах вікна, після чого вікно переміщується на наступний осередок дальності, послідовно пробігаючи (ковзаючи) весь діапазон вимірювання дальності (Рисунок 1). Розподіл імпульсів відносно істинного положення цілі носить випадковий характер, тому для визначення кутового положення цілі враховуються дані, отримані в сусідніх осередках. Рішення про виявлення цілі приймається у випадку перевищення кількістю одиниць в межах вікна певного значення, яке називається критерієм виявлення.