www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kayar Pencere

işlenen hedef
işaret işlemcisinin
darbeleri
yeni bir hedef
işaretinin başlangıcı
(yükselen kenar)
işlenmiş bir
hedef işareti
sonu
(düşen kenar)
en son Darbe Tekrarlama Süresi

Resim 1: „Kayar pencere“ yöntemi

Resim 1: „Kayar pencere“ yöntemi

Kayar Pencere

Farklı video darbelerinden bir çizit yaratmak için en sık uygulanan yöntem „kayar pencere” (sliding window) yöntemidir.

İşaret işlemcisinin, eşik değeriyle karşılaştırarak elde ettiği video darbeleri bir belleğe „menzil hücreleri“ olarak kaydedilir. Uçuş güvenlik radarlarında bu „menzil hücresi” 0,8 µs (yaklaşık 1/16 deniz mili) kadardır.

Çok sayıda darbe süresi belleğe kaydedilir. Aydınlatma süresine bağlı olarak bu rakam yaklaşık 8-16 Darbe Tekrarlama Süresi olabilir. (Bu pencere-boyutu N ye karşılık gelir.)

Bu pencere her bir „menzil hücresini“ çok sayıda darbe süresinden seçer ve darbe adedini sayar. Darbelerin dağılımının belirsiz oluşu nedeniyle alınacak karar, saptanan hedefin konumunun duyarlılıkla ölçülmüş azimut açısına, çoğu kez istatistiki kurallara tabidir. Darbelerin en küçük sayısı (ki her zaman bir tam sayı olmayabilir!) „Hedef Algılama Ölçütü“ (target detection criterium) olarak adlandırılır.