www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Екстрактор відміток

I&Q
детектор
СРЦ
I-каналу
СРЦ
Q-каналу
алгоритм
CORDIC
виявлення
сигналів
екстрак-
тор
відміток
процесор
відміток
об’єднувач
відміток
спряжені первинні
та вторинні джерела
інформації
пороги
інформація щодо дальності (тактувальні імпульси)
інформація шодо азимуту (МАІ)
проміжна
частота
біполярне
відео
уніполярне
відео
сигнали
відлуння
повідомлення
відмітки
траєкторії
обробка радіолокаційних сигналів
обробка радіолокаційних даних
автоматичне виявлення цілі
мітки часу

Рисунок 1. Частина структурної схеми тракти обробки сигналів (проходження інформації)

I&Q
детектор
СРЦ
I-каналу
СРЦ
Q-каналу
алгоритм
CORDIC
виявлення
сигналів
екстрак-
тор
відміток
процесор
відміток
об’єднувач
відміток
спряжені первинні
та вторинні джерела
інформації
пороги
інформація щодо дальності (тактувальні імпульси)
інформація шодо азимуту (МАІ)
проміжна
частота
біполярне
відео
уніполярне
відео
сигнали
відлуння
повідомлення
відмітки
траєкторії
обробка радіолокаційних сигналів
обробка радіолокаційних даних
автоматичне виявлення цілі
мітки часу

Рисунок 1. Частина структурної схеми тракти обробки сигналів (проходження інформації)

Екстрактор відміток

Виділення відмітки цілі іноді ще називають обробкою зондувань. Ця операція виконується за допомогою екстрактору відміток.

На екстрактор відміток поступають сигнали з виходу процесору обробки радіолокаційних сигналів, а саме сигнали, що відбиті від цілі за час проходження по її поверхні променю радіолокатора. В результаті формується координатна відмітка цілі або плот (від англ. plot). У сучасних радіолокаторах із цифровою обробкою радіолокаційної інформації це поняття має зміст, що суттєво відрізняється від того, що вкладається в нього коли мова йде про т.зв. аналогові радіолокатори. Раніше термін „відмітка цілі“ позначав лише відмітку яскравості на екрані індикаторного пристрою радіолокатору, яка відповідала виявленій цілі. Для сучасних радіолокаторів відмітка цілі – це не тільки візуальне зображення цілі, а ще й дані щодо її координат. Крім цього, у складі відмітки можуть міститися дані щодо її курсу та радіальної швидкості.

Склад процедур обробки, що виконуються в екстракторі відміток, варіюється від простого визначення координат цілі до розширеної обробки сигналів відлуння, в ході якої з сигналів з виходів фільтрів СРЦ (селекції рухомих цілей) формуються координатні відмітки, які містять інформацію про амплітуду сигналу та допплерівський зсув його спектру.

Оскільки в ході роботи промінь антени радіолокатора переміщується по поверхні цілі, то перевищення порогу виявлення може відбуватися на одному або декількох виходах допплерівського фільтру, в декількох міжперіодних інтервалах, в різних інтервалах когерентної обробки і, можливо, в сусідніх осередках дальності. Функція екстрактора відміток полягає у співставленні всіх фактів перевищень порогу виявлення з метою групування тих з них, які, імовірно, належать одній і тій самій цілі. Кількість таких елементів для однієї цілі може досягати 100.

Екстрактор відміток формує повідомлення про цілі, які містять інформацію щодо дальності, азимуту і швидкості цілі, а також щодо амплітуди сигналу, для всіх виявлених цілей. Найбільш розповсюджений метод співставлення (кореляції) окремих відгуків цілі для формування відмітки цілі відомий як обробка ковзним вікном. В більш сучасних екстракторах відміток використовується більш складний метод кореляції – кореляція центру мас відмітки.

Крім цього, екстрактор відміток має можливість оцінювання енергії відмітки цілі на основі розподілу амплітуд імпульсів пачки, отриманої в результаті проходження променю радіолокатора по цілі. Енергія відмітки цілі є характерною ознакою і використовується для розрізнення реальних цілей та хибних цілей типу „ангелів“. Якщо енергія відмітки оцінюється, то відповідні дані передаються в процесор обробки відмітки (плоту).

Функціями екстрактора відмітки (плоту) є: