www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çizit Çıkarıcı

I&Q
Faz algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
CORDIC
algoritması
Çizit
Algılayıcı
Çizit
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
Farklı
Birincil ve İkincil
Radar kaynakları
Eşikler
Menzil bilgisi (yani saat)
Azimut bilgisi (ACP)
Ara frekans
Tek kutuplu
video
Çift kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar işaret işlemcisi
Radar veri işlemcisi
Otomatik hedef tanıma
Zaman damgası

Resim 1: Blok şemasının bir bölümü: Otomatik hedef tanıma

I&Q
Faz algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
CORDIC
algoritması
Çizit
Algılayıcı
Çizit
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
Farklı
Birincil ve İkincil
Radar kaynakları
Eşikler
Menzil bilgisi (yani saat)
Azimut bilgisi (ACP)
Ara frekans
Tek kutuplu
video
Çift kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar işaret işlemcisi
Radar veri işlemcisi
Otomatik hedef tanıma
Zaman damgası

Resim 1: Blok şemasının bir bölümü: Otomatik hedef tanıma

Çizit Çıkarıcı

„Çizit Çıkarma“ kavramı kısmen bütün radar işaretlerinin işlenmesi sırasında kullanıldığından, bazen Çizit Çıkarıcı İsabet İşlemcisi olarakta adlandırılır.

Çizit Çıkarıcı modülleri radar işaretlerinin işlenmesi sürecinin son bölümünde yer alır. Burada her bir video işaretinden (analog ya da çoğu kez sayısal) veri kayıtları yaratılır. Aynı zamanda hedefin rotasına ve hızına ait ilave bilgiler de işlenebilir. Pratik sistem çözümleri, en basit konum tayininden, sabit hedeflere ait parazit yankı işaretlerinin bastırılma işleminde kullanılan işaret kanallarına ve değişik süzgeçlere, veri bankaları kullanılarak yapılan karmaşık izge (spectrum) karşılaştırma analizlerine kadar değişmektedir.

Anten, hedefi taradığı andaki aydınlatma süresine (ışının hedef üzerinde bulunduğu süre) bağlı olarak, aynı hedefe ait çok sayıda yankı darbeleri (isabetler) ortaya çıkar. Sayısallaştırma sırasında aynı hedef her bir Darbe Tekrarlama Süresi için birden daha fazla sayıda menzil hücresini etkinleştirir. İsabet işlemcisinin görevi bu çok sayıda darbeyi (bu, her bir hedef için 100 adede darbe parçası olabilir!) bir veri kaydına (rapora) dönüştürmektir.

İsabet işlemcisi, her bir hedef işaretine ait menzil, azimut açısı, yankı genliği ve açısal hız gibi verilerin bulunduğu hedef-raporlarını yaratır. Bu rapor, bu hedef hakkındaki bir alım kanalından alınan tüm bilgileri içerir. Bu bilgiler halen sistem saatinden ya da antenin güncel konumundan bağımsızdır. En sık kullanılan yöntem kayan pencere yöntemidir, bununla birlikte gittikçe artan sayıda istatistiksel hesaplama yöntemleri de kullanılmaktadır.

İsabet işlemcisi, aynı zamanda toplam enerjiyi (bir raporda özetlenmiş bütün darbelerin toplamına ait) hesaplar ve bir rapor halinde çizit işlemciye aktarır. Bu enerji parametreleri, örneğin hayalet hedefler gibi, yanlış hedeflere ait işaretlerin bastırılmasında çok önemli bir göstergedir.

İsabet işlemcisinin işlevleri:

Çizit Çıkarıcıda genellikle iki ilave modül bulunur: Çizit İşlemcisi ve Çizit Birleştiricisi. Çizit İşlemcisinde bir alım kanalının olasılıkla birkaç raporundan, ”çizit“ olarak adlandırılan, şimdi de menzil- ve açı bilgilerini içeren bir kayıt yaratılır. Çizit Birleştiricide değişik alım kanallarına ait çizitler bir veri kaydında birleştirilir (ilintilendirilir). Dost-Düşman-Tanıma (IFF) Yanıtı ile ilintilendirme sensör-izleyicide de olabileceği gibi burada da yapılabilir. Bundan sonra, kayıt aynı zamanda kesin zaman bilgisini de içermelidir.