www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Difúzní rozptyl

Obrázek 1: Klasický (geometrický) difúzní rozptyl

diffuse Streuung

Obrázek 1: Klasický (geometrický) difúzní rozptyl

Difúzní rozptyl

K difuznímu rozptylu dochází, když se záření setká s drobnými odraznými částicemi volně se vznášejícími v prostoru, jako jsou prachová mračna nebo dešťová fronta. Souhrn částic způsobuje difúzní odraz, který nevyžaduje větší pevné těleso.

Mraky, mlha a dešťové oblasti mohou vytvářet rozšířený echo signál (meteorologický nepořádek) na vlnových délkách pod 10 cm. Vlny, které pronikají do povětrnostní oblasti, mají poměrně silný útlum. Čím vyšší je však frekvence elektromagnetického vlnění, tím větší je vliv povětrnostních podmínek (déšť, mraky atd.) v důsledku difúzního rozptylu.

Viditelnost
(ve stopách)
absolutní množství vody (g/m3)
Obousměrný útlum (dB/NM)

Obrázek 2: Obousměrný útlum na difuzně se rozptylujících objektech

Viditelnost
(ve stopách)
absolutní množství vody (g/m3)
Obousměrný útlum (dB/NM)

Obrázek 2: Obousměrný útlum na difuzně se rozptylujících objektech

Viditelnost
(ve stopách)
absolutní množství vody (g/m3)
Obousměrný útlum (dB/NM)

Obrázek 2: Obousměrný útlum na difuzně se rozptylujících objektech