www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Дифузно разсейване

Изображение 1: Дифузно разсейване

diffuse Streuung

Изображение 1: Дифузно разсейване

Дифузно разсейване

Дифузното разсейване се получава, когато радиацията се сблъсква с малки отразяващи частици, които се носят свободно в пространството, като например облаци прах или дъждовен фронт. Съвкупността от частици предизвиква дифузно отражение, което не изисква по-голямо твърдо тяло.

Облаците, мъглата и дъждовните райони могат да създадат удължен ехосигнал (метеорологично смущение) при дължини на вълната под 10 cm. Вълните, които проникват в метеорологичната зона, изпитват сравнително силно затихване. Колкото по-висока е честотата на електромагнитната вълна обаче, толкова по-голям е ефектът от атмосферните условия (дъжд, облаци и др.) поради дифузното разсейване.

Видимост
(футове)
абсолютно количество вода (g/m3)
Двупосочно затихване (dB/NM)

Изображение 2: Двупосочно затихване при обекти с дифузно разсейване

Видимост
(футове)
абсолютно количество вода (g/m3)
Двупосочно затихване (dB/NM)

Изображение 2: Двупосочно затихване при обекти с дифузно разсейване

Видимост
(футове)
абсолютно количество вода (g/m3)
Двупосочно затихване (dB/NM)

Изображение 2: Двупосочно затихване при обекти с дифузно разсейване