www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Odbicie rozproszone

Obraz 1: Odbicie rozproszone

diffuse Reflexion

Obraz 1: Odbicie rozproszone

Odbicie rozproszone

Odbicie rozproszone występuje wtedy, gdy fale elektromagnetyczne padają na powierzchnię niegładką, czyli taką, której chropowatość (szorstkość) ma wymiary współmierne do długości fali λ. W tym przypadku, w przeciwieństwie do odbicia spekularnego, fala jest odbijana w różnych kierunkach (rys. 1). W ten sposób energia pierwotnej (padającej) fali elektromagnetycznej ulega rozproszeniu.

Efekt odbicia rozproszonego fal elektromagnetycznych ma szczególne znaczenie w zadaniach teledetekcji z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą (SAR).