www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Дифузно отражение

Изображение 1: Дифузно отражение

diffuse Reflexion

Изображение 1: Дифузно отражение

Дифузно отражение

Дифузното отражение възниква, когато електромагнитните вълни падат върху негладка повърхност, т.е. повърхност, чиито неравности имат размери, съизмерими с дължината на вълната λ). В този случай, за разлика от огледалното отражение, вълната се отразява в различни посоки (Изображение 1). По този начин енергията на първичната (падаща) електромагнитна вълна се разсейва.

Ефектът на дифузното отражение на електромагнитните вълни е от особено значение при задачите за дистанционно наблюдение с помощта на радар със синтетична апертура (РСА или SAR).