www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Częstotliwość powtarzania impulsów

czas trwania impulsu τ
impuls transmisyjny
impulsy do
monitorowania
technicznego
sygnał echa
czas odbioru
martwy czas
okres powtarzania (PRT)

Rysunek 1: Przebieg czasowy radaru impulsowego

czas trwania
impulsu τ
impuls transmisyjny
impulsy do
monitorowania
technicznego
sygnał echa
czas odbioru
martwy czas
okres powtarzania (PRT)

Rysunek 1: Przebieg czasowy radaru impulsowego

Jaka jest częstotliwość powtarzania impulsów?

Częstotliwość powtarzania impulsów

Częstotliwość powtarzania impulsów (w języku angielskim: Pulse Repetition Frequency PRF) jest liczbą impulsów, które są transmitowane na sekundę.

Radar emituje każdy impuls w czasie transmisji (lub w czasie trwania impulsu τ), oczekuje na powrót echa podczas „odsłuchu“ lub odpoczynku, a następnie emituje następny impuls (jak pokazano na rysunku 1). Czas pomiędzy początkiem jednego impulsu a początkiem następnego nazywany jest okresem lub interwałem impulsów (Pulse Repetition Time PRT lub Pulse Repetition Period PRP).

PRT = 1 (1)
PRF

Wybór częstotliwości powtarzania impulsów opiera się na tym, że podczas przerwy pomiędzy dwoma emitowanymi impulsami odbity sygnał musi być w stanie przebić najdłuższą odległość, na jaką zaprojektowany jest radar.