www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Prawdopodobieństwo wykrycia PD

Jeśli odebrany sygnał echa jest demodulowany i jest obecny jako sygnał wideo (lub jako słowo danych), jest on przepuszczany przez obwody progowe, które muszą być regulowane, aby umożliwić użytecznym sygnałom przejście przez określoną amplitudę i uczynić szum w dużej mierze nieefektywnym. Ponieważ szum zawiera szczyty szumu, które są rzędu wielkości małych użytecznych sygnałów, kompromis musi być osiągnięty w obwodzie wartości progowej. Z jednej strony muszą być wyświetlane użyteczne sygnały o określonej minimalnej amplitudzie, z drugiej strony wskaźnik fałszywych alarmów nie może przekraczać określonego procentu.

PD = wykryte cele · 100% (1)
Σ wszystkich możliwych celów

Prawdopodobieństwo wykrycia PD wskazuje procentową częstotliwość, z jaką wyświetlany jest użyteczny sygnał. Jest ona bezpośrednio zależna od stosunku sygnału do szumu oraz ustawionej wartości progowej i powinna być jak najwyższa. Zazwyczaj zasięg radaru jest określany dla prawdopodobieństwa wykrycia 80%.

Matematyczny termin prawdopodobieństwo jest używany do wyrażenia, że nie można przyjąć za pewnik, że cel może być również wykryty i towarzyszyć mu np. radar śledzący. Przy prawdopodobieństwie wykrycia wynoszącym 90%, 10 ze 100 możliwych celów nie zostaje wykrytych. Rozkład ten jest jednak również statystyczny i nieregularny: może to być również 10 pierwszych celów w wojskowym strzelaniu testowym, które zostaje następnie przerwane. (Oczywiście, bardzo trudno jest to wytłumaczyć przełożonym).