www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Belichtingstijd en aantal treffers

Figuur 1: Het doelwit wordt geraakt door verschillende pulsen

Figuur 1: Het doelwit wordt geraakt door verschillende pulsen

Figuur 1: Het doelwit wordt geraakt door verschillende pulsen

Belichtingstijd en aantal treffers

De tijd gedurende welke de radarbundel over het doel gaat, wordt de belichtingstijd genoemd. De belichtingstijd hangt voornamelijk af van

(1)

De waarde van het aantal treffers op doel m geeft het aantal pulsen weer dat voor een bepaald doel bij elke antennescan is ontvangen. Het aantal treffers is, bij voorbeeld voor een bewakingsradar met een roterende antenne in het horizontale vlak, het aantal pulsen dat door één enkel doel wordt weerkaatst tijdens elke omwenteling van de antenne. De volgende formule wordt gebruikt om het aantal treffers te berekenen:

(2)

Om een radar de parameters van een doel met voldoende nauwkeurigheid te laten schatten, zijn 1 tot 20 treffers nodig, afhankelijk van de wijze waarop de radar werkt.