www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

En Küçük Ölçüm Menzili

Rmin

Resim 1: Asgari Ölçüm Menzili („kör menzil“)

Rmin

Resim 1: Asgari Ölçüm Menzili („kör menzil“)

Rmin

Resim 1: Asgari Ölçüm Menzili („kör menzil“)

En Küçük Ölçüm Menzili

Gönderim ve alım sırasında bir Dubleks Aygıt vasıtasıyla ortak bir anten kullanan radar aygıtlarının birçoğu ancak belli bir uzaklıktan itibaren hedefleri algılayabilirler. Algılamanın başlayabildiği bu menzile En Küçük Ölçüm Menzili Rmin denir. Bu menzil „Kör Menzil (Blind Range)“ olarakta adlandırılmaktadır. Bu durum büyük gönderim gücünün yayını sırasında alıcının zarar görmemesi için kapatılmak zorunda olmasından kaynaklanmaktadır. En Küçük Ölçüm Menzili Rmin bir hedefin radar tarafından algılanabilmesi için antene en yakın olması gerektiği menzildir. Bu sırada gönderim darbesi anteni tamamen terk etmiş ve radar tesisi alım moduna anahtarlanmış olmalıdır. Eğer yakın bölgedeki hedeflerin algılanması isteniyorsa, gönderim süresi τ olabildiğince küçük olmalıdır. Dubleks aygıtı açma sırasında biraz gecikerek çalışır. Bu gecikmeye Toparlanma Süresi denmektedir. Bu ttoparlanma süresinin de menzil hesabı formülüne katılması gerekir.

(1)

Uzun süreli gönderim darbeleri sonucu en küçük menzil ölçümünde ortaya çıkan sıkıntılar genellikle ilki daha uzun süreli ve ikincisi çok daha kısa süreli farklı iki darbe yollanarak azaltılabilmektedir. Daha uzun süreli ilk darbe uzak menziller ve çok kısa süreli ikinci darbe ise yakın bölge içindir. Her iki darbe tekrarlama periyotlarına ait yankılar ölçekli olarak birleştirilmelidir. Ancak o zaman tüm menzilleri kapsayan tutarlı bir resim ortaya çıkabilir.

Bir Uçuş Güvenlik Radarının gönderim darbesi 1 µs ve dubleks aygıtın toparlanma süresi ise 100 ns olsun, bu durumda ölçülebilecek en yakın menzil 165 m olacaktır. Darbe Sıkıştırma ile uzun gönderim sürelerinden kaynaklanan sıkıntılar (daha kötü menzil çözünürlüğü gibi) bir taraftan telafi edilebilirken, diğer taraftan ölçülebilen en küçük menzil değerinde ise herhangi bir düzelme olamamaktadır! Gönderim darbe genişliği 800 µs olan bir Hava Arama Radarının en küçük algılama menzili ise hatırı sayılır bir değerdir: 120 km!

Bir aktif antenle büyük güçleri anahtarlamak mümkün değildir. Burada tüm gönderim gücünün nispeten küçük bileşenleri ferrit-sirkülatörler ile çok sayıda özel Gönderici/Alıcı modüllerine (T/R-modules) dağıtılır. Bu sirkülatörler gönderim sırasında bile yankı işaretlerini pekâlâ alıcıya iletebilirler. Bu durumda böyle bir radar için bir En Küçük Menzil kavramından bahsetmek de mümkün olmaz!