www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Определяне на направлението

Фиг. 1: Полярна координатна система: всяка точка в равнината се определя с две числа — азимутален ъгъл β и полярен радиус r (отстраняване)

Фиг. 1: Полярна координатна система: всяка точка в равнината се определя с две числа — азимутален ъгъл β и полярен радиус r (отстраняване)

Определяне на направлението

Азимута на целта се измерва – по посоката на антената на радара към целта, с антена с тясна диаграма на насоченост в хоризонталната равнина.

За да се определи посоката на отразяващата обекта и радарна станция използва ясно насочени антени с тесен лъч. Когато се върти антената и последователен преглед на изискваната антенния лъч пространство района е пореден излагане на цялото същество в зоната. Отразения сигнал от всеки цел има максимална стойност при даден момент, когато е максимална в посока на характеристика на антената. Определяне на тоя миг на антената може да се измери само по азимута β (двумерен радар) или в допълнение за ъгъла на място на целта ε (триизмерен радар).

Фиг. 2: Амплитуда на ехо сигнал е най-голям в средата на диаграмата на насоченост на антената.

Фиг. 2: Амплитуда на ехо сигнал е най-голям в средата на диаграмата на насоченост на антената.

Фиг. 2: Амплитуда на ехо сигнал е най-голям в средата на диаграмата на насоченост на антената.