www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yükseklik Açısının Ölçülmesi

Grafikte kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinin gösterildiği bir düzlem bulunuyor. Bu düzlem iki boyutludur. Üçüncü boyut dikey olarak bu düzlemi keser, düzlemin üzerinde kalan daha büyük parça pozitif yükseklik açısını, altta kalan ise negatif yükseklik açısını belirtir.
K   (0°)
D
G
B
M
Ufuk

Resim 1: Yükseklik açısının tanımı ε

K   (0°)
D
G
B
M
Ufuk

Resim 1: Yükseklik açısının tanımı ε

Grafik Höhenwinkel zeigt eine liegende Windrose mit den eingezeichneten Richtungen Norden. Osten, Süden, Westen. Diese Windrose kennzeichnet die zweidimensionale Ebene. Als dritte Dimension ist ein auf dieser Windrose senkrecht stehendes Dreieck gezeichnet, welches den Höhenwinkel symbolisiert. Dieses Dreieck mit einem Eckpunkt im Zentrum der Windrose schneidet senkrecht die zweidimensionale Ebene. Der unter der Windrose liegende Teil kennzeichnet die negativen Höhenwinkel, der darüber liegende größere Teil die positiven Höhenwinkel.
K   (0°)
D
G
B
Yükseklik açısı
M
Ufuk

Resim 1: Yükseklik açısının tanımı ε

Yükseklik Açısının Ölçülmesi

Yükseklik açısı, azimut açısının aksine yatay düzlemde değil, düşey düzlemde çalışan bir açıdır. Referans yönü antenden başlayan, yükseklik açısı 0° olan, genellikle Yunan harfi ε (epsilon) ile gösterilen bir yatay çizgidir. Yükseklik açısı ufuk hattının üzerinde artı, ufuk hattının altında eksi değerlidir. İngilizce de Yükseklik Açısına Elevation (El) denilmektedir.

Yükseklik açısı bir küçük anten çizgesinin (diagram) yükseklik açısında mekanik ya da elektronik saptırılması ile ölçülür. Anten çizgesinin o anki konumu yükseklik açısını verir. Radar gelişmeye başladığı zamanlarda bu ölçme işlemi Yükseklik Bulucu ya da Radyo Yükseklik Ölçerler (Radio Altimeter) denilen özel aygıtlarla yapılıyordu ve ölçülen yükseklik açısından ve menzilden faydalanılarak hedefin uçuş yüksekliği hesaplanabiliyordu. 360° dönen bir hava arama radarı ile birlikte çalışarak bir 3-boyutlu hava sahası trafiği resmi elde edilebiliyordu.

Günümüzde Hava Savunma Sistemlerinde hava sahası trafiğine ait bu resimler otomatik yaratılmaktadır. Yükseklik açısı alıcı anten çizgeleri elektronik saptırılarak ölçülmektedir. Uçuş Güvenlik Radar sistemlerinde ise yükseklik açısı sadece bir Hassas Yaklaşım- ve İniş Radarı tarafından ölçülmektedir. Bir 2-boyutlu Hava Arama Radarında yükseklik bilgisi bir İkincil Radar tarafından aktarılır.

Yunan harflerinin kullanımı 2. Dünya Savaşı sırasında başladı ve açı adları için İngilizcesi temel alındı: β ”bearing” ve ε ”elevation” kelimelerinin ilk harfleriydi. Müttefik ülkeleri savaş sırasında Hitler Almanya’sına karşı yakın işbirliği içinde oldular ve onlarda bu adlandırmayı benimsediler. İngiliz radar teknoloji bilgilerinin savaş sırasında Rusya’ya aktarılmasının sonrasında bu açılar için Rusça yayınlarda da halâ Yunan harfleri kullanılmaktadır.