www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radarla Yönün Belirlenmesi

Resim 1: Azimut açısının belirlenmesi

Resim 1: Azimut açısının belirlenmesi

Radarla Yönün Belirlenmesi

Hedefin azimut- ve yükseklik açısının belirlenmesi anten ile gönderilen ve alınan enerjinin belli bir yöne yoğunlaşması ile mümkündür. Bu yönlülük (directivity) yöne bağlı bir anten kazancıdır. Çok yüksek bir yönlülüğe sahip antenler keza yönlü anten (directional antenna) olarakta adlandırılmaktadır. Anten, ancak yansıma işaretinin alındığı hedefe hassas olarak yönelmiş iken azimut ve yükseklik açıları belirlenebilir. Bu ölçümler anten dönme tablasında da yapılabilir. Açısal değer ölçümlerinin hassasiyeti antenin yönlülüğüne bağlıdır. Anten yönlülüğünün kalitesini antenin boyutları belirler. Antenin ölçüm hassasiyeti anten gövdesinin geometrisi büyüdükçe daha da artar.

Radar ünitesi genellikle çok yüksek frekanslarda çalışır. Çünkü bu frekanslarda:

Radar antenleri, kapsama alanlarını daha büyük bir yüzeylere yaymak amacıyla normal olarak yatayda dönerler. Bu dönme hareketi 0° ila 360° arasındadır. Referans yönü, azimut açısı 0° ile coğrafik kuzeydir. Azimut açısının artışı, bir hava arama radarının dönüşünde olduğu gibi, saat yönündedir. Azimut açısı, hedefin kendi rotasına (yani, geminin ya da uçağın boylamasına merkez eksenine) göreli olarak saat yönünde görüntülenebilir. Göreli Yön veya Nispi Kerteriz (relative bearing) olarakta anılan bu yöntem, gemilerde ya da uçaklarda en çok tercih edilen görüntüleme tipidir.

Resim 2: Yankı işaretinin genliği anten çizgesinin ortasında en büyük değerine ulaşır.

Resim 2: Yankı işaretinin genliği anten çizgesinin ortasında en büyük değerine ulaşır.

Resim 2: Yankı işaretinin genliği anten çizgesinin ortasında en büyük değerine ulaşır.

Antenin tam bir dönüşü 360° lik bir açıya karşılık gelir. Yatay açı için yaygın olarak kullanılan terim İngilizceden gelen azimut (aslında Arapçadan) açısıdır. Azimut açısı antenden görüntüleme aygıtına Açı İletim Sistemleri ile aktarılır.

Azimut açısının kesin olarak tespiti için kuzey yönünün tam olarak bilinmesi gerekir. Eski radar sistemlerinde açıyı hesaplayabilmek için manyetik kuzeyi gösteren bir pusuladan ya da zor da olsa bilinen bazı coğrafik kerteriz noktalarından faydalanmak zorunda kalınıyordu. Modern radar sistemleri coğrafik kuzeyi GPS uyduları sayesinde kendisi bulmaktadır.

Gürültü Radarı – Eğitim Seti için küçük ölçüm menzilleri içinde bir elektronik pusula yeterlidir. Bu elektronik pusula radarın en küçük bir hareketini otomatik düzeltir. Bu eğitim radarındaki ölçüm hataları yalnızca manyetik kuzeyden coğrafi kuzeye sapma nedeniyle ortaya çıkabilir, ancak bir sınıf hacmi içindeki bu hata miktarı en büyük menzildeki açısal hassasiyetten çok daha azdır.

Açının aktarılması

Dönen antenlerde açı:

ile aktarılır.

Servo sistemler eski radar antenlerinde ve füze fırlatma rampalarında kullanılmakta olup, Dönüş Bildirim Vericileri ve Dönüş Bildirim Alıcılarının yardımı ile çalışırlar. Yeni modern radarlarda ise Azimut-Değişim-Darbeleri yöntemi kullanılmaktadır. Antenin her bir dönüş turunda, kodlayıcı darbeler gönderilir ve bu darbeler ekranda sayılır.

Yeni radar sistemlerinde mekanik parçaların kullanımı kısmen ya da tamamen terk edilmiştir. Bu radarlar azimut ve yükseklik açısını tespit etmek üzere elektronik faz taraması yöntemini kullanmaktadır. (Faz Dizi Antenler).