www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Aydınlatma Zamanı ve İsabet Sayısı

Resim 1: Uçağa birden fazla sayıda gönderim darbesi isabet ediyor

Resim 1: Uçağa birden fazla sayıda gönderim darbesi isabet ediyor

Resim 1: Uçağa birden fazla sayıda gönderim darbesi isabet ediyor

Aydınlatma Zamanı ve İsabet Sayısı

Hava sahası araması yapan bir darbe radarındaki olaylar zamana bağımlıdır. Konuyla ilgili olarak aydınlatma zamanı ve isabet oranı gibi teknik terimler kullanılmaktadır.

Aydınlatma Zamanı

Radar teknolojisinde anten demetinin bir hedefin üzerinde kalma zamanına TD Aydınlatma Zamanı (Dwell Time) adı verilir. 2- boyutlu bir arama radarda aydınlatma zamanı ağırlıklı olarak şunlara bağlıdır:

Aydınlatma Zamanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

(1)

  • ΘAZ = Antenin yatay demet açıklığı
  • n = Antenin dakikadaki dönüş adedi [devir/dak]

İsabet Sayısı

Bir aydınlatma süresi içinde darbe radarı birden daha fazla sayıda gönderim darbesi yollar. Uçan hedef gönderilen bu darbelerle birden daha fazla sayıda „isabet alır”. Antenin her bir inip-kalkmasıyla (ya da dönüşüyle) hedef başına üretmiş olduğu yankı işareti sayısına İsabet Sayısı m denilir. Dönen antene sahip bir arama radarı için isabet sayısı antenin her bir dönüşünde alınan yankı işareti sayısıdır. Aydınlatma Zamanı TD ve Darbe Tekrarlama Süresi isabet sayısı için belirleyici parametrelerdir.

(2)

Radar aygıtının hedefle ilgili bilgileri yeterli doğrulukta değerlendirebilmesi için isabet sayısının radar ünitesinin çalışma yöntemine bağlı olarak 1 ila 20 arasında olması gerekir.

Analog görüntüleme aygıtlarında ekrandaki hedef işaretlerinin büyüklük ve parlaklığına göre her bir hedefin ne kadar isabet aldığı belirlenebilir. Hedefin azimut açısının en doğru ölçümü ekrandaki ışık lekesinin ortasından yapılır. (Buna karşılık menzil, bu ışık lekesinin yükselen kenarından ölçülür.)

Birçok radar aygıtı, işaretlerin işlenmesi sırasında hedef işaretlerini gürültü ve gürültü darbelerinden ayıklamak için Darbe Tümleştirme tekniğini kullanırlar. Gürültü nedeniyle eşik değeri (threshold value) yükseltilir ve eğer hedef isabet sayısı da düşükse bu hedef işareti bastırılabilir.

Bir sayısal Çizit-Çekip Çıkarıcının Hareket Eden- ya da Kayar Pencere yöntemi ile azimut açısını belirlemesi için yeterli bir isabet sayısına ulaşılmış olunması gerekir. Tek-darbe antenine sahip bir radarda azimut açısının doğru ölçülmesi için tek darbe yeterlidir. Bununla beraber Tek-darbe radarlarının yerden parazit yansımaların bastırılması için sıkça iki, üç hatta daha fazla sayıda darbeyi göndermesi gerekebilir.