www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Darbe Radarının Zaman Cetveli

Aydınlatma Zamanı ve İsabet Sayısı, Darbe Tekrarlama Frekansı ve Hatasız Ölçülebilecek En büyük Menzil için gerekli Alım Süresi bir Darbe Radarının zaman cetvelini meydana getirirler. Ve hem menzil ve azimut açısı çözünürlük yeteneği, hem de değişik kör hızlar bu temel zamanlama parametrelerinden elde edilebilirler. Bir Hava Trafik Kontrol Radarı olarak çalıştırılan tek darbe teknolojisi kullanılmayan bir klasik radarda veri yenileme hızı 5 saniyeden daha küçük olmalıdır. Bu, mümkün olabilecek en büyük alış zamanını ve bunun bir sonucu olarak radarın teorik menzili sınırlar:

Anten Dönüş Süresi
Aydınlatma zamanı
İsabet sayısı
Darbe Tekrarlama Periyodu
Gerçekleşebilecek en büyük
Alım süresi

Resim 1: Bir Darbe Radarının Zaman Cetveli

Anten Dönüş Süresi
Aydınlatma zamanı
İsabet sayısı
Darbe Tekrarlama Periyodu
Gerçekleşebilecek en büyük
Alım süresi


Resim 1: Bir Darbe Radarının Zaman Cetveli

Anten Dönüş Süresi
Aydınlatma zamanı
İsabet sayısı
Darbe Tekrarlama Periyodu
Gerçekleşebilecek en büyük
Alım süresi

Resim 1: Bir Darbe Radarının Zaman Cetveli

Radar işaretlerinin işlenmesi ve bunların ekranda görüntülenmesi gerçek zamanlı (ya da sadece nispeten daha düşük, ancak sabit bir gecikmeyle) gerçekleştiğinden veri yenileme hızı yaklaşık olarak antenin dönme hızına eşittir. Radar anteninin aynı azimut açısını 5 saniye sonra tekrar görmesi ve hedefin konumunu yeniden ölçebilmesi için dakikada en az 12 defa dönmesi gerekir.

Aydınlatma Zamanı anten demetinin genişliğine (aperture angle) bağlıdır. İyi tasarlanmış bir parabolik antende bu değer, örneğin 1,6° dir. Bu durumda tüm daire çevresi 360°/1,6° = 225 adet açı sektörüne bölünür. Işın demeti bu her bölümde 5 s / 225 = 22 ms oyalanır.

Radarlar hedeflerden dönen çok zayıf yankı işaretlerini, parazit işaretlerinden ya da ısıl gürültülerden ayırt etmek ve doğru bir azimut açı ölçümü yapabilmek için Darbe Tümleştirme denilen bir yöntemi kullanır ve bu yöntem genellikle belirli bir isabet sayısını gerektirir. Örneğin işaretlerinin işlenmesi için gerekli isabet sayısı 20 ise, o zaman bir darbe periyodu için geriye kalabilecek en uzun süre sadece 1,11 ms olur. Devrelerde, örneğin parazit işaretlerini bastırmak için süresi sürekli değiştirilen darbe kullanmak gibi (kademeli Darbe Tekrarlama Frekansı) gerekli önlemler alınarak bunlardan sadece alım zamanı 0,8 ms olan kullanılabilir. Bu 0,8 ms alım zamanı içinde elektromanyetik dalgalar en fazla 120 km, yani 65 deniz mili kadar bir menzil kat ederler.

En büyük menzil, ölçümler için sağlanan zaman cetveline de bağlıdır. Bu radardan, işaretlerin işlenmesinde kökten değişiklikler yapmadan daha uzun bir menzil ya da bir ilave yükseklik açısı ölçümü beklemek doğru değildir (Tek Darbe Yöntemine ve Anten Işıma Deseninin Sayısal Biçimlendirilmesi konularına bakınız).

Her bir tarama için gerekli isabet sayısındaki en küçük değişiklik bile radarın algılama olasılığı üzerindeki etkisi olumsuz olur (daha iyi bir hatasız menzil ölçümü elde edebilmek için, alım süresini arttırmak, daha uygun bir seçenektir).